Harmonogram

CZWARTEK
16:30 – 20:00 Przesłuchania dla radomszczańskich harcerzy i wędrowników

PIĄTEK
16:00 – 21:00 Zakwaterowanie przyjezdnych
16:00 – 20:00 Przesłuchania harcerzy i wędrowników przyjezdnych
20:30 – 21:30 Koncert Gwiazdy

SOBOTA
8:00 – 10:00 Konkurs plastyczny na miejscu
8:00 – 11:00 Przesłuchania do konkursu recytatorskiego
11:00 – 12:00 Rozdanie nagród za konkurs plastyczny, plastyczny na miejscu, fotograficzny, literacki, recytatorski
11:00 – 15:00 Warsztaty: wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne
12:00 – 14:00 Koncert Zuchów
16:30 – 19:00 Koncert Finałowy