Harmonogram

CZWARTEK (05.12.2019)
17:00 – 20:30 | Przesłuchania dla radomszczańskich harcerzy i wędrowników
PIĄTEK (06.12.2019)

16:00 – 21:00 | Zakwaterowanie przyjezdnych  
16:30 – 20:30 | Przesłuchania harcerzy i wędrowników przyjezdnych
20:30 – 21:30 | Koncert zespołu Myszy & Ludzie

SOBOTA (07.12.2019)
8:00 – 11:00 | Przesłuchania do konkursu recytatorskiego
11:00 – 12:00 | Rozdanie nagród za konkurs plastyczny, fotograficzny, literacki, recytatorski
11:00 – 14:00 | Warsztaty: wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne
12:00 – 14:00 | Koncert Zuchowy
16:30 – 19:00 | Koncert Finałowy