Konkurs fotograficzny

Kliknij, aby poznać tematy konkursu

Zuchy: „W krainie zabawy”,
Harcerze i Harcerze Starsi: „W poszukiwaniu przygody”,
Wędrownicy i Instruktorzy: „Niemała sztuka”.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie festiwalu.

W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie: dzieci w wieku 6 – 10 lat, dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat oraz osoby od 16 roku życia. Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie trzy fotografie o wymiarach 13×18 cm do 20×30 cm związane z podaną w Aneksie tematyką. Podpisane na odwrocie zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (wysłane elektronicznie zgłoszenie + praca). Wybrane prace wezmą udział w wystawie zorganizowanej podczas trwania Festiwalu. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na rozdaniu nagród odbywającym się przed Koncertem Zuchów. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.

Po więcej szczegółów zajrzyj do regulaminu festiwalu.

By zgłosić się wypełnij formularz zgłoszeniowy.