Konkurs fotograficzny

photo

Zgłoszenia trwają do 30 listopada.

 1. W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie:
 • Dzieci w wieku 6 – 10 lat (0 – IV klasa szkoły podstawowej),
 • Dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat (V klasa szkoły podstawowej – III klasa gimnazjum),
 • Osoby od 16 roku życia,
 1. Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie trzy fotografie o wymiarach 10×15 cm do 20×30 cm związane z podaną w Aneksie tematyką.
 2. Podpisane na odwrocie zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (karta zgłoszenia + praca).
 3. Wszystkie prace wezmą udział w wystawie zorganizowanej podczas trwania Festiwalu.
 4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w czasie Koncertu Zuchów.
 5. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.

Tematy konkursu:

  1. Zuchy: „Gdzie strumyk płynie z wolna…”
  2. Harcerze i Harcerze Starsi: „W strugach deszczu”
  3. Wędrownicy i Instruktorzy: „Hydrozagadka”

Formularz zgłoszeniowy