Konkurs fotograficzny

W konkursie wyróżnia się trzy kategorie: Dzieci w wieku 6-10 lat (0-IV klasa szkoły podstawowej), Dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat (V klasa szkoły podstawowej – III klasa gimnazjum), Osoby od 16 roku życia. Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie trzy fotografie o wymiarach 13 x 18 cm do 20 x 30 cm. Podpisane na odwrocie zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Biura Organizatora do 30.11.2017 r. do godziny 16.00. Przyjmowane będą tylko pełne zgłoszenia (karta zgłoszeniowa+praca). Wszystkie fotografie wezmą udział w wystawie podczas trwania Festiwalu.

Tematy konkursu:
Zuchy – dzieci w wieku 6-10 lat: Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
Harcerze i Harcerze starsi – dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat: Ci co rozśmieszają ludzi, cenniejsi są niż ci co każą im płakać.
Wędrownicy i Instruktorzy – osoby od 16 roku życia: Łzy znajdują się na dnie każdego komizmu.

   Konkurs fotograficzny