Konkurs fotograficzny

W konkursie wyróżnia się trzy kategorie: Dzieci w wieku 6-10 lat (0-IV klasa szkoły podstawowej), Dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat (V klasa szkoły podstawowej – III klasa gimnazjum), Osoby od 16 roku życia.

Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie trzy fotografie o wymiarach 13 x 18 cm do 20 x 30 cm. Podpisane na odwrocie zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura organizatora do 30.11.2018 r. do godziny 16.00. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30.11.2018 r. do godziny 24.00 Oceniane będą tylko pełne zgłoszenia (karta zgłoszeniowa+praca). Wybrane fotografie wezmą udział w wystawie podczas trwania Festiwalu.

Tematy konkursu:
Zuchy – dzieci w wieku 6-10 lat: Magia tkwi w miłości
Harcerze i Harcerze starsi – dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat: Laboratorium codzienności
Wędrownicy i Instruktorzy – osoby od 16 roku życia: W wirze życia codziennego

   Konkurs fotograficzny