Konkurs literacki

book

Zgłoszenia trwają do 30 listopada.

 1. W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie:
 • Dzieci w wieku 6 – 10 lat (0 – IV klasa szkoły podstawowej),
 • Dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat (V klasa szkoły podstawowej – III klasa gimnazjum),
 • Osoby od 16 roku życia.
 1. Tematyka, rodzaj oraz maksymalna długość prac określona jest w załączonym Aneksie.
 2. Podpisane prace należy dostarczyć lub nadesłać do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (karta zgłoszenia + praca).
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania pracy konkursowej w formie elektronicznej na adres festiwalopal@gmail.com.
 4. W konkursie nie mogą brać udział prace wykonane zespołowo i prace wcześniej publikowane na stronach internetowych.
 5. Teksty mogą zostać opublikowane oraz poddane ocenie użytkownikom Internetu.
 6. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w czasie Koncertu Zuchów.
 7. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.

Tematy konkursu:

  1. Zuchy: „Magiczna muszelka” (bajka, max 2 strony A4 maszynopisu, czcionka Times New Roman, 12)
  2. Harcerze i Harcerze Starsi: „Parostatkiem w piękny rejs” (artykuł do czasopisma, max 3 strony A4 maszynopisu, czcionka Times New Roman, 12)
  3. Wędrownicy i Instruktorzy: „Podwodna ekspedycja” (wiersz, max 5 stron A4 maszynopisu, czcionka Times New Roman, 12)

 Formularz zgłoszeniowy