Konkurs literacki

Tematy konkursu literackiego

Zuchy: „Kosmiczne historie”
Harcerze i Harcerze Starsi: „B@den-Powell”
Wędrownicy i Instruktorzy: „A mój harcator…”

W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie: dzieci w wieku 6 – 10 lat, dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat, osoby od 16 roku życia. Tematyka, rodzaj oraz maksymalna długość prac określona jest w załączonym Aneksie. Podpisane prace należy nadesłać do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (wypełnione elektronicznie zgłoszenie + praca). Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania pracy konkursowej w formie elektronicznej. Przesłane teksty mogą zostać opublikowane oraz poddane ocenie użytkownikom Internetu. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na rozdaniu nagród odbywającym się przed Koncertem Zuchów. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.

Po więcej szczegółów zajrzyj do regulaminu festiwalu.

By zgłosić się wypełnij formularz zgłoszeniowy.