Konkurs literacki

W konkursie wyróżnia się trzy kategorie: Dzieci w wieku 6-10 lat (0-IV klasa szkoły podstawowej), Dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat (V klasa szkoły podstawowej – III klasa gimnazjum), Osoby od 16 roku życia.
Zgłoszenia wraz z załączoną pracą należy przesłać do 30.11.2018 r. do godziny 24.00. Przyjmowane będą tylko pełne zgłoszenia (karta zgłoszeniowa + praca).

Tematy konkursu:
Zuchy – dzieci w wieku 6-10 lat :  A wtedy Kubuś odnalazł Krzysia i ich wspólne przygody były przepełnione magią – bajka o przygodach Kubusia, Krzysia i przyjaciół ze Stumilowego Lasu, które dzieją się po 20-letniej rozłące.
(CZCIONKA: Times New Roman, 12, marginesy standardowe, interlinia 1,5, max 2,5 strony A4)
Harcerze i Harcerze starsi – dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat: Dzień z życia naukowca – napisać opowiadanie o odkryciu które miało wpływ na rozwój danej dziedziny nauki
(CZCIONKA: Times New Roman, 12, marginesy standardowe, interlinia 1,5, max 4 strony A4)
Wędrownicy i Instruktorzy – osoby od 16 roku życia: Ziemia jest okrągła czy jednak płaska – rozprawka odnoszącą się do absurdów z dziedziny nauki
(CZCIONKA: Times New Roman, 12, marginesy standardowe, interlinia 1,5, max 4 strony A4)

   Konkurs literacki