Konkurs literacki

W konkursie wyróżnia się trzy kategorie: Dzieci w wieku 6-10 lat (0-IV klasa szkoły podstawowej), Dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat (V klasa szkoły podstawowej – III klasa gimnazjum), Osoby od 16 roku życia. Zgłoszenia wraz z załączoną pracą należy przesłać do 30.11.2017 r. do godziny 16.00. Przyjmowane będą tylko pełne zgłoszenia (karta zgłoszeniowa + praca).

Tematy konkursu:
Zuchy – dzieci w wieku 6-10 lat : Mały zuch w dużym harcerskim domu. (Bajka max 2 strony A4 maszynopisu, czcionka Times New Roman, 12)
Harcerze i Harcerze starsi – dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat: Przyjaciele wracają po latach. (Opowiadanie max 3 strony A4 maszynopisu, czcionka Times New Roman, 12)
Wędrownicy i Instruktorzy – osoby od 16 roku życia: Życie oparte na kanapie. (Opowiadanie max 3 strony A4 maszynopisu, czcionka Times New Roman, 12)

   Konkurs literacki