Konkurs piosenki

Konkurs piosenki jest najważniejszym konkursem podczas festiwalu. Odbywa się w 4 kategoriach: Zuchy (6-10 lat), Harcerze i Harcerze Starsi (11-15 lat), Wędrownicy i Instruktorzy (od 16 lat), Soliści (osoby zrzeszone w ZHP oraz osoby niezrzeszone. Brak podziału wiekowego).

W kategoriach:  Zuchy, Harcerze i Harcerze Starsi oraz Wędrownicy i Instruktorzy mogą brać udział  tylko członkowie ZHP z opłaconą składką członkowską. W zespołach tych kategorii musi znaleźć się minimum 3 wokalistów. W kategorii Soliści występuje jeden wokalista. Uczestnikami tej kategorii mogą być osoby niezrzeszone.

Uczestnicy powinni przygotować dwie piosenki: jedną o tematyce harcerskiej lub turystycznej, drugą dowolną. Zuchy prezentują obie piosenki podczas Koncertu Zuchowego. Pozostałe kategorie biorą udział w przesłuchaniach, a finaliści wykonują jedną lub dwie piosenki wytypowane przez jury podczas Koncertu Finałowego.

Co roku Koncerty zapewniają mnóstwo emocji i niezapomnianych przeżyć. Czym zaskoczą nas drużyny w tym roku? Zgłoś się już dziś!

   Konkurs piosenki