Konkurs piosenki

gitara

Zgłoszenia trwają do 30 listopada.

 1. Konkurs piosenki odbywa się w następujących kategoriach:
 • Zuchy (6 – 10 lat, 0 – IV klasa szkoły podstawowej),
 • Harcerze i Harcerze Starsi (11 – 15 lat. V klasa szkoły podstawowej – III klasa gimnazjum),
 • Wędrownicy i Instruktorzy (od 16 lat),
 • Soliści (osoby zrzeszone w ZHP oraz osoby niezrzeszone. Brak przedziału wiekowego).

W przypadku małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo połączenia kategorii.

 1. W kategoriach zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy mogą brać udział tylko członkowie ZHP z opłaconą składką członkowską.
 2. Jeden Uczestnik może śpiewać maksymalnie w dwóch zespołach.
 3. Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w konkursie piosenki powinny dostarczyć zgłoszenie wraz z tekstami piosenek do Biura Organizatora. Sposób i termin zgłaszania uczestników podany jest w §3 i w Aneksie.
 4. Na cele Festiwalu uczestnicy powinni przygotować dwie piosenki, w tym jedną o tematyce harcerskiej lub turystycznej.
 5. Teksty piosenek nie mogą zawierać wulgarnych i obraźliwych treści. Powinny być dostosowane odpowiednio do wieku wykonawcy.
 6. W konkursie piosenki w kategoriach zuchy, harcerze i harcerze starsi oraz wędrownicy i instruktorzy, biorą udział wyłącznie zespoły, w skład których wchodzi minimum trzech wokalistów. W konkursie piosenki w kategorii soliści występuje jeden wokalista. Wiek wokalistów musi być zgodny z kategorią, w której występują.
 7. Akompaniatorem może być osoba niebędąca członkiem ZHP. Nie ma ograniczeń wiekowych akompaniatorów, tancerzy i innych osób występujących wraz z danym zespołem. Akompaniatorzy nie są objęci limitem występów.
 8. Nie dopuszcza się playbacku ani półplaybacku.
 9. Zabrania się używania perkusji do akompaniamentu.
 10. Na przesłuchaniach Festiwalu Uczestnicy wykonują dwie piosenki.
 11. O wynikach konkursu Uczestnicy zostaną poinformowani w czasie Koncertu Finałowego.
 12. Na Koncercie Finałowym finaliści wykonują jedną piosenkę lub dwie wytypowane w czasie przesłuchań przez Jury.
 13. Zespoły harcerskie muszą posiadać potwierdzenie opłacenia składek członkowskich. Dokument ten należy przedstawić w biurze w dniu przyjazdu.
 14. Kategoria Soliści dotyczy osób zrzeszonych oraz osób niezrzeszonych w ZHP, bez ograniczenia wiekowego.

Formularz zgłoszeniowy