Konkurs plastyczny na miejscu

W konkursie wyróżnia się trzy kategorie: Dzieci w wieku 6-10 lat (0-IV klasa szkoły podstawowej), Dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat (V klasa szkoły podstawowej – III klasa gimnazjum), Osoby od 16 roku życia. Konkurs plastyczny na miejscu odbywa się podczas trwania festiwalu. Uczestnicy w 3 osobowym zespole wykonują pracę plastyczną/makietę na podany przez organizatora temat. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać do Biura Organizatora do 30.11.2017 r. do godziny 16.00.

   Konkurs plastyczny na miejscu