Konkurs plastyczny na miejscu

farby

Zgłoszenia trwają do 30 listopada.

  1. W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie:
  • Dzieci w wieku 6 – 10 lat (0 – IV klasa szkoły podstawowej),
  • Dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat (V klasa szkoły podstawowej – III klasa gimnazjum),
  • Osoby od 16 roku życia.
  1. Konkurs plastyczny na miejscu odbywa się trakcie Festiwalu. Uczestnicy w 3 osobowym zespole wykonują pracę plastyczną/makietę na podany przez Organizatora temat.
  2. Zgłoszenia zespołów należy dostarczyć lub nadesłać do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie.
  3. Wybrane przez jury prace wezmą udział w wystawie zorganizowanej podczas trwania Festiwalu.
  4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w czasie Koncertu Zuchów.
  5. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.

Temat konkursu:
Tematyka zostaje podana na miejscu podczas konkursu.

Formularz zgłoszeniowy