Konkurs plastyczny

W konkursie wyróżnia się trzy kategorie: Dzieci w wieku 6-10 lat (0-IV klasa szkoły podstawowej), Dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat (V klasa szkoły podstawowej – III klasa gimnazjum), Osoby od 16 roku życia. W konkursie mogą brać udział prace w formacie A3 wykonane dowolną techniką. Podpisane prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać do Biura Organizatora do 30.11.2017 r. do godziny 16.00. Przyjmowane będą tylko pełne zgłoszenia (karta zgłoszeniowa+praca). Wybrane przez Jury prace wezmą udział w wystawie zorganizowanej podczas Festiwalu.

Tematy konkursu:
Zuchy – dzieci w wieku 6-10 lat: Miej ty sobie pałace, ja mój domek ciasny. Prawda nie jest wspaniały, szczupły, ale własny.
Harcerze i Harcerze starsi – dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat : Śmiech – reakcja łańcuchowa.
Wędrownicy i Instruktorzy – osoby od 16 roku życia: Życie jest jak scena.

   Konkurs plastyczny