Konkurs plastyczny

Kliknij, aby poznać tematy konkursu

Zuchy: „Radosny patriotyzm”,
Harcerze i Harcerze Starsi: „Ciekawość świata”,
Wędrownicy i Instruktorzy: „Braterstwo”.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie festiwalu.

W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie: dzieci w wieku 6 – 10 lat, dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat, osoby od 16 roku życia. W konkursie mogą brać udział prace w formacie A3 wykonane dowolną techniką i zgodne z podanym w Aneksie tematem. Podpisane na odwrocie prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (wypełnione elektronicznie zgłoszenie + praca). W konkursie nie mogą brać udział prace wykonane zespołowo. Wybrane przez jury prace wezmą udział w wystawie zorganizowanej podczas trwania Festiwalu. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na rozdaniu nagród odbywającym się przed Koncertem Zuchów. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.

Po więcej szczegółów zajrzyj do regulaminu festiwalu.

By zgłosić się wypełnij formularz zgłoszeniowy.