Konkurs plastyczny

pedzel

Zgłoszenia trwają do 30 listopada.

 1. W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie:
 • Dzieci w wieku 6 – 10 lat (0 – IV klasa szkoły podstawowej),
 • Dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat (V klasa szkoły podstawowej – III klasa gimnazjum),
 • Osoby od 16 roku życia.
 1. W konkursie mogą brać udział prace w formacie A3 wykonane dowolną techniką i zgodne z podanym w Aneksie tematem.
 2. Podpisane na odwrocie prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (karta zgłoszenia + praca).
 3. W konkursie nie mogą brać udział prace wykonane zespołowo.
 4. Wybrane przez jury prace wezmą udział w wystawie zorganizowanej podczas trwania Festiwalu.
 5. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w czasie Koncertu Zuchów.
 6. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.

Tematy konkursu:

  1. Zuchy: „Rezydencja Pana Bąbelka”
  2. Harcerze i Harcerze Starsi: „To piracki okręt płynie, wiezie skarbów pełne skrzynie”
  3. Wędrownicy i Instruktorzy: „Mityczna Atlantyda”

Formularz zgłoszeniowy