Krótka biografia

Pomysłodawczynią i pierwszą realizatorką naszego harcerskiego festiwalu była harcmistrzyni Rosława Szleng – druhna Rosi. Urodziła się w Radomsku. Tu uczyła się w ognisku muzycznym oraz ukończyła I LO w klasie o profilu humanistycznym. Studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim a później kilka lat pracowała w Cieszynie. W 1983 roku wróciła do Radomska i podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Bartodziejach, obecnie PSP nr 5 w Radomsku.

W radomszczańskim hufcu pracowała na stanowisku komendanta do spraw programowych. Harcerskie życie stało się Jej największą i najserdeczniejszą pasją. Uzdolniona plastycznie pozostawiła po sobie piękne obrazy olejne i szkice.

To w Jej sercu zrodziła się idea przedsięwzięcia, które pozwalałoby młodym ludziom szlifować swe talenty, przełamywać bariery i pobudzać ich do kreatywnego działania.

Niestety – odeszła nagle – 24 czerwca 1988 r. – w przededniu wyjazdu na obóz do stanicy harcerskiej w Białym Brzegu. Została pośmiertnie odznaczona złotą honorową odznaką Chorągwi Piotrkowskiej. Co roku – 1 listopada – przy Jej grobie rozświetlonym setkami płomyków, stoją harcerskie warty honorowe, odbywa się apel na którego zakończenie śpiewana jest “Ballada dla druhny Rosi”. Słowa do niej napisał Paweł Kryk a melodię Zofia Bartnik.

Ballada ta śpiewana jest również na zakończenie festiwalu „OPAL” – wówczas roześmiane do tej pory harcerskie bractwo w zadumie oddaje hołd druhnie Rosi, dzięki której festiwal wciąż trwa…