O druhnie Rosi

Kilka słów o druhnie Rosi

Pomysłodawczynią i pierwszą realizatorką naszego harcerskiego festiwalu była harcmistrzyni Rosława Szleng – druhna Rosi. Urodziła się w Radomsku. Tu uczyła się w ognisku muzycznym oraz ukończyła I LO w klasie o profilu humanistycznym. Studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim a później kilka lat pracowała w Cieszynie. W 1983 roku wróciła do Radomska i podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Bartodziejach, obecnie PSP nr 5 w Radomsku.

W radomszczańskim hufcu pracowała na stanowisku komendanta do spraw programowych. Harcerskie życie stało się Jej największą i najserdeczniejszą pasją. Uzdolniona plastycznie pozostawiła po sobie piękne obrazy olejne i szkice.

To w Jej sercu zrodziła się idea przedsięwzięcia, które pozwalałoby młodym ludziom szlifować swe talenty, przełamywać bariery i pobudzać ich do kreatywnego działania.

Niestety, odeszła nagle, 24 czerwca 1988 r. – w przededniu wyjazdu na obóz do stanicy harcerskiej w Białym Brzegu. Została pośmiertnie odznaczona złotą honorową odznaką Chorągwi Piotrkowskiej. Co roku – 1 listopada – przy Jej grobie rozświetlonym setkami płomyków, stoją harcerskie warty honorowe, odbywa się apel na którego zakończenie śpiewana jest “Ballada dla druhny Rosi”. Słowa do niej napisał Paweł Kryk a melodię Zofia Bartnik.

Ballada ta śpiewana jest również na zakończenie festiwalu „OPAL” – wówczas roześmiane do tej pory harcerskie bractwo w zadumie oddaje hołd druhnie Rosi, dzięki której festiwal wciąż trwa…

Nagroda druhny Rosi

Nagroda Druhny Rosi to największe wyróżnienie jakie może otrzymać drużyna bądź szczep z Hufca ZHP Radomsko. Przyznawana jest co roku podczas Ogólnopolskiego Harcerskiego Festiwalu Artystycznego OPAL za kawał dobrej harcerskiej roboty.

Poprzedni zdobywcy Nagrody Druhny Rosi:
1989 r. – I Szczep „Jędrusie” – 7 RDH „Dębina”
1990 r. – Zespół „Słoneczny Układ” ze Szczepu przy SP nr 5
1991 r. – Zespół „Duchy” z XVI Szczepu „Hubalczycy”
1992 r. – XV „Błękitny” Szczep
1993 r. – 10 Drużyna Starszoharcerska
1994 r. – 7 RDH „Dębina”
1995 r. – 4 RDHż
1996 r. – VII „Dębowy” Szczep
1997 r. – 17 RDH „Hubalczycy”
1998 r. – XV Błękitny Szczep
1999 r. – 27 RDH „Coś” i 13 RDH „Bursztynowa 13″
2000 r. – 7 RDH „Dębina”
2001 r. – 43 RDH
2002 r. – 13 RDH „Czarna 13″
2003 r. – 5 RDH i 42 RDH
2004 r. – 13 RDH „Bursztynowa 13″
2005 r. – 27 RDH „Coś”
2006 r. – XII DH „Zodiak”
2007 r. – DziK.I. Krąg Instruktorski
2008 r. – XL Szczep „Czerwone Berety”
2009 r. – 24 RDH „Leliwa”
2010 r. – 43 RDH „Płomienie”
2011 r. – XV „Błękitny” szczep
2012 r. – XVI Szczep „Hubalczycy”
2013 r. – 37 RDH „Ponurczycy”
2014 r. – 9 DH „Promieniści”
2015 r. – Krąg Pokoleniowy „Łoś”
2016 r. – VII „Dębowy” Szczep
2017 r. – 27 RDH „Coś”
2018 r. – 5 RDH

Ballada dla druhny Rosi

Słowa: Paweł Kryk
Melodia: Zofia Bartnik

Nad twoją głową jest noc
I cisza, która aż boli.
Lusterko i grzebień
Z daleka od Ciebie
Własności swe tracą powoli.
Kosmiczna zbliża się dal
Powozem z mgły oraz cienia.
Woźnica bez koni
Gitarę ma w dłoni
I milczy – do granic zwątpienia.

Refren:
Rosi, Ty lubiłaś słońce, śmiech i gwar.
Rosi, nikt tak jak Ty nie umiał się śmiać.
Bawił nas Twych oczu szczery blask.
Dobrym nam się z Tobą jawił świat.
Rosi, przestań słuchać granitowych płyt.
Rosi, nie ma zgody na Twój gwiezdny byt.
Przecież Cię tu u nas nie zastąpi nikt.
Przecież to inaczej miało być…

Po Tobie szary wstał dzień.
Już czas, by kości prostować.
Już czas by się budzić do świata, do ludzi,
Lecz czasem tak ciężka jest głowa.
Na mokrej ścieżce we mgle
Zginęły stóp Twoich ślady.
Lecz my je znajdziemy
I po nich pójdziemy
W nasz dzień taki wątły i blady.

Refren:
Rosi…