Sztab Festiwalu


hm. Piotr Jaworski
Komendant Festiwalu

phm. Karolina Liczberska
Szef Koncertu Finałowego


sam. Marta Rawicka
Szef Koncertu Zuchów


pwd. Katarzyna Leszcz
Szef Scenografii


pwd. Agnieszka Madej
Szef Promocji


ćwik Wiktor Ścisłowski
Szef Noclegu


sam. Daria Borowik
Szef Biura